Ipša d.o.o.
Ipši 10, 52427 Livade,
Croatia

T/F +385 (0)52 66 40 10
M +385 (0)98 21 95 38

e-mail:klaudio.ipsa@pu.t-com.hr
Ipša d.o.o., za trgovinu i ugostiteljstvo, Trgovački sud Rijeka, MBS 040192867, Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, član uprave Ipša Irena